נוהל טיפול במקרה פטירה בישוב

הישוב, רב המקום והמועצה הדתית יעשו הכל כדי לסייע בידי המשפחה בשעותיה הקשות. מודגש הצורך להימנע מיוזמות עצמאיות שאינן מתואמות עם המשפחה הן למניעת כפילויות והן למניעת טעויות.
הודעות למועצה הדתית מטה בנימין על פטירה בטלפונים: 9975570/1- 02 – תרצה.

חשוב שאיש קשר אחד ירכז את כל הקשר בין משפחת הנפטר/ת לחברא קדישא!

 

מקרים דחופים:

אהרון חניה – 052-5666148
נתן נתנזון – 050-5536270, בית – 02-9942210

 

נפטר בבית / בבית חולים: 

יש להביא הודעת פטירה חתומה ע"י רופא (עם  3 העתקים) וחותמת הרופא. לגבי נפטר בבית, במקרה של היסטוריה רפואית - כדאי שהרופא יציין בגוף ההודעה את המחלות שגרמו לפטירה - למנוע הליך משטרתי ארוך.

  • מתחת לגיל 70- הודעה למשטרה + קבלת אישור מהמשטרה לקבורה.
  • מעל גיל 70- אין צורך באישור משטרה.

 

המועצה הדתית מחוייבת לטפל רק בנפטרים הבאים:

נפטר הרשום בתעודת הזהות כתושב אחד מישובי המועצה האזורית מטה בנימין, והמשפחה מבקשת לקברו בתחומי המועצה. 


קבורה במטה בנימין

א. הנפטר תושב בנימין 

  1. תיאום עם המועצה הדתית על מועד העברת הנפטר לטהרה, הלויה, מקום הקבורה ושעת הקבורה.
  2. העברת הודעת הפטירה + אישור משטרה + תעודת זהות (מקורית, לא צילום), למשרד הבריאות, לשכת הבריאות בירושלים, רח' יפו 86 טל: 02-5314811/6, או לרופא תורן מחוזי, כמופיע בלוח המודעות של לשכת הבריאות המחוזית. כדאי לתאם מראש עם המועצה הדתית.
  3. טיפול אנשי "חברא-קדישא" בישוב בחפירת הקבר וסיוע בהובלת הנפטר לטהרה וממנה לבית העלמין, טיפול בקבורה וסידור טכני בבית העלמין (תאורה, מים, מערכת הגברה וכד').

ב. הנפטר אינו תושב בנימין 

הקבורה הינה בתשלום ונוהל הטיפול כמו במקרה א'.

ג. במקרה של הבאת נפטר מחו"ל לקבורה בבנימין

על המשפחה לתאם מוקדם ככל האפשר את מקום הקבורה, מועד הנחיתה ומועד הלויה. טיפול כזה כרוך בתשלום למועצה הדתית.

 

קבורה מחוץ לבנימין

הנפטר תושב בנימין - תיאום עם ה"חברא-קדישא" הקוברת על מועד ומקום הלויה – באחריות המשפחה.

 

 בתי עלמין - מועצה אזורית מטה בנימין

1. בית אל

2. דולב

3. כוכב השחר

4. כוכב יעקב

5. כפר אדומים

6. מבוא חורון

7. מכמש

8. נוה צוף

9. עלי

10. עפרה

11. פסגות

12. שילה