מלגות לסטודנטים

שימו לב - לא ניתן עוד להגיש בקשה למלגה

קריטריונים לקבלת מלגה:

1.    המלגה מיועדת לסטודנטים תושבי מטה בנימין בלבד (הרשומים בת.ז. כתושבי בנימין).
2.    סוג מלגה א' - 10,000 ₪, תמורת 140 שעות תרומה לקהילה בתחומי חינוך, חברה ורווחה.
3.    מלגה א' מיועדת לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון, שני או תעודת הוראה המוכרים על ידי המל"ג
4.    סוג מלגה ב' - 2,000 ש"ח תמורת 60 שעות תרומה לקהילה בתחומי חינוך, חברה ורווחה.
5.    יש למלא את טופס הבקשה המקוון באתר המועצה.
6.    כאשר ישנם מספר בקשות מתאימות, המלגה תוענק למבקש בעל המצב הסוציו אקונומי הנמוך יותר.

 

 • •    אנא הקפידו לצרף את המסמכים הנדרשים.
  •    בקשה שלא יצורפו אליה כל המסמכים הנדרשים לא תובא לדיון.
  •    לאחר מילוי הטופס ניתן לבדוק סטאטוס בקשה על ידי כניסה לאזור האישי
  •    הגשת בקשה תקינה אינה מהווה אישור לזכאות למלגה.
  •    תשובות ישלחו עד כחודשיים מהמועד האחרון להגשת הטפסים.
  •    ניתן למלא את הטופס באתר עד לתאריך ו' תשרי תשע"ט  15.09.18
  להבהרות ניתן לפנות לנתניה הבר במייל - Tzeirim@m.binyamin.org.il