במטה בנימין אנו מתמודדים מול איום נוסף, והוא של חדירת מחבלים ליישוב.

המענה לאפשרויות מקיף ורחב, וכולל אימון כיתת כוננות, הערכות הרבש"ץ וצוות החירום היישובי. גם תפקידו של התושב שלא אמור לקחת חלק מקצועי במענה למצב חירום שכזה - חשוב מאין כמותו.

הענות להוראות והערכות נכונה - חשובים ביותר לצורך מענה הולם בעת התרחשות.

בשעת חירום

  • המשפחה תסתגר בביתה במרחב המוגן.
  • יש לכבות תאורת פנים ולהדליק תאורת חוץ.
  • יש לפנות טלפונים לשיחות נכנסות.
  • יש להיצמד לנשק אישי.
  • יש להעביר מידע חיוני למוקד ביטחוני 1208.