סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית על פי התכנית השנתית

המועצה האזורית מטה בנימין נמצאת כעת בשלבים לגיבוש תכנית עבודה