המועצה האזורית מטה בנימין נמצאת כעת בשלבים לגיבוש תכנית עבודה