עיתון "ארץ בנימין" - יוצא לאור אחת לכחודש

תקצירית - מבזקי מידע נשלחים לדפי המידע של היישובים אחת לשבוע.

איגרות נושאיות – בהתאם לצורך

ב-2014: יצאו אגרות בנושאים:

מדריך רישוי עסקים

איגרת היערכות לחורף ולשלג

איגרת ראש המועצה בסוגיית פינוי בגבעת אסף

איגרת לתושבי בית חורון בעקבות קריסת קירות תמך

איגרת ראש המועצה לתושבים בעקבות חטיפת שלושת הנערים

 

ב-2015 – יצאו איגרות בנושאים:

איגרת היערכות לחורף ולשלג

איגרת ראש המועצה בעקבות פיגוע ירי ליד כוכב השחר

איגרת עדכון פעילות לתושבי גוש אדומים

איגרת בנושא הפקקים

איגרת בנושא התגברות אירועי הטרור