הנחיות מנהליות כתובות שעל פיהן פועלת הרשות ימסרו לדורשיהם במשרדי המועצה בשעות קבלת קהל או על פי תיאום מראש עם המחלקה הרלוונטית.