סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה החולפת על פי התכנית השנתית

המועצה האזורית מטה בנימין נמצאת כעת בשלבים לגיבוש תכנית עבודה