על האגף ועובדיו

עובדי האגף
שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
  מזכירות 02-9700603 stt@binyamin.org.il
אפי פלס מנהל אגף 02-9700603 efi@binyamin.org.il
קלמן מרקו סגן מנהל אגף – מטפל בישוב גני מודיעין 052-7203435 kalman@binyamin.org.il
גלית אוחיון מנהל לשכת אגף 02-9700603 galitoh@binyamin.org.il
שירי קוטנר מנהל משרד מודדי ארנונה 02-9700604 shiriKu@binyamin.org.il
דוד לופס מודד ארנונה 02-9700605  
שלום צוברי מודד ארנונה 02-9700605  
דינה מליק רכזת ניהול תקין ואסדרת מים 02-9700609 dina@binyamin.org.il
זיקי קרביץ ניהול תקין 02-9700611 ziki@bin

 

אגף נכסים והכנסות הינו אגף חדש במועצה. 

האגף עוסק בתחומים הבאים:

גבייה: מחלקת הגבייה 

 

ארנונה:   

מדידות הנכסים בתחום המועצה ועדכון שטחי הנכסים לשם חיובי הארנונה. 

טיפול בסיווג הנכסים לצרכי חישוב הארנונה זאת על פי צו הארנונה של המועצה

 

העברת זכויות: טיפול בהנפקת טופסי העברת זכויות על נכס לתושבי המועצה.

 

ניהול נכסי נדל"ן של המועצה:

הקצאות – טיפול ומעקב על הקצאות מקרקעין ומבנים בתחומי המועצה

 

ניהול תקין:  מעקב ובקרה אחרי הניהול התקין של יישובי המועצה בתחומים שונים כגון: תקציב, העסקת עובדים, מים וכו'

 

חוקי עזר:  חידוש ועדכון חוקי העזר של המועצה.