החל מספטמבר 2008 ביטלה נציבות המים את מכסות המים לגינון, ותעריפי המים שונו בהתאם.

בהמשך לעדכון תעריפי המים בשל משבר הקורונה, תעריף הכמות לכל צריכה אחרת כמוגדר בעדכון  (לא מוכרת), הוא 10.222 ₪ ל-1 מ"ק  עד ה-28.2.21. לאחר מכן התעריף יהיה: 9.858 ₪ ל-1 מ"ק.