המערכת להגשת בקשות נפתחה ביום ראשון י"א בחשוון תשפ"ב 17.10.21. ניתן להגיש בקשות עד ליום רביעי כ"ה בטבת  29.12.21 

להגשת בקשה

החזרי נסיעות לזכאים ניתנים פעמיים בשנה. פעם בינואר ופעם בחודש יוני. בקשה שתאושר, תחול רטרואקטיבית מתחילת שנת הלימודים.

 • ניתן להגיש בקשה אך ורק עבור תלמידים הרשומים כתושבי המועצה האזורית מטה בנימין, במנהל האוכלוסין.
 • יש לפעול בהתאם להוראות באתר ולצרף מערכת שעות חתומה על ידי בית הספר.
 • הבקשות יועברו לדיון והחלטה בגף הסעות במשרד החינוך.
 • לזכאים, ההחזרים יועברו בשתי פעימות. 
 • חישוב הימים לתשלום, יהיה בהתאם לימים בהם פעלו מוסדות החינוך בפועל.

הנחיות להגשה

 1. החזרי נסיעות ניתנים, רק לתלמידים הלומדים במוסדות חינוך, המוכרים ע"י משרד החינוך.
 2. זכאים להחזרי נסיעות תלמידי העל יסודי בלבד.
 3. לא ניתן להגיש בקשה עבור תלמידים הלומדים בפנימיות או במוסדות הפועלים בשעות הערב.
 4. ניתן להגיש בקשה עבור נסיעות למוסדות באזור הרישום בלבד ובתנאים הבאים :

א) אין הסעה למוסד
ב) שעת ההסעה לא מתאימה. (לדוג': המתנה של מעל שעה)

 1. תלמידי חינוך מיוחד, הלומדים במוסד שהוחלט עליו בוועדת השיבוץ ואין הסעה מתאימה, רשאים להגיש בקשה להחזר נסיעות.
 2. ניתן להגיש בקשה עבור תלמידים שהופנו או הומלצו למוסדות ייחודיים מחוץ לבנימין על ידי גורם מקצועי מאגף החינוך. במקרה זה, הבקשה תלווה במכתב המלצה מהגורם המקצועי.
 3. הלומדים במוסדות ממ"ח (ממלכתי חרדי), יגישו בקשה שתועבר לדיון והחלטה בגף הסעות במשרד החינוך. במידה והבקשה תאושר, יזוכו ההורים בתעריף קבוע, שנקבע במשרד החינוך (נכון לשעת כתיבת שורות אלו עומד על: 16.4 ₪).
 4. להלן הנחיות מיוחדות לתלמידים הלומדים במוסדות המוכש"ר:
  1. תלמידים הלומדים במוסדות של הרשתות: החינוך העצמאי ומעיין החינוך, יבקשו ויקבלו החזרי נסיעות ישירות מהמוסדות.
  2. תלמידים הלומדים במוסדות מוכש"ר שאינם שייכים לשתי הרשתות הנ"ל, יגישו בקשה שתועבר לעיון ואישור הממונים על המוכש"ר במשרד החינוך ובתנאי שמוסד הלימודים הוא המוסד הקרוב ביותר למקום מגוריו של התלמיד.
 5. תלמידים הלומדים במוסדות פטור, אינם זכאים להחזר נסיעות.