שימו לב!

  • מיום הזמנת התיק יעברו כ-7 ימים עד להגעתו לארכיב המועצה (לכשיגיע התיק – המזמין יקבל על כך הודעה).
  • אדם אשר מזמין תיק בניין ושאינו בעל הנכס מחוייב בהבאת צילום ת.ז ויפוי כוח מבעל הנכס.
  • בכל פניה יש לרשום מספר מגרש מדויק ושם יישוב.
  • עם שליחת הטופס תועבר לתשלום עבור בקשה לעיון בתיק רישוי בנייה. יש לשים לב לציין את בחירת הכמות(1) ולהוסיף את המוצר לסל. ללא תשלום לא נוכל לטפל בפנייתך. 


לפרטים נוספים ניתן לפנות לשגית מזרחי מנהלת הארכיב בטלפון: 02-9977249 או בכתובת sagitmi@binyamin.org.il
 

עם שליחת הטופס תועבר לתשלום עבור בקשה לעיון בתיק רישוי בנייה. ללא תשלום לא נוכל לטפל בפנייתך.