בקשה לעיון בתיק רישוי בנייה - טופס מקוון

קבלת קהל במחלקת רישוי הינם בימים א' ו-ד' בין השעות 09:00 ל- 14:00.

יש לציין כי בימי ד' – קבלת קהל במחלקת הרישוי  מיועדת לאדריכלים ומותנית בקביעה מראש מול מזכירת הרישוי – רויטל 02-9977297.

שימו לב! מיום הזמנת התיק יעברו כארבעה ימים עד להגעתו לארכיב המועצה (לכשיגיע התיק – המזמין יקבל על כך הודעה).

אדם אשר מזמין תיק בניין ושאינו בעל הנכס מחוייב בהבאת צילום ת.ז ויפוי כוח מבעל הנכס.