שימו לב!

  • מיום הזמנת התיק יעברו כ-7 ימים עד להגעתו לארכיב המועצה (לכשיגיע התיק – המזמין יקבל על כך הודעה).
  • אדם אשר מזמין תיק בניין ושאינו בעל הנכס מחוייב בהבאת צילום ת.ז ויפוי כוח מבעל הנכס.
  • בכל פניה יש לרשום מספר מגרש מדויק ושם יישוב.
  • עם שליחת הטופס תועבר לתשלום עבור בקשה לעיון בתיק רישוי בנייה. יש לשים לב לציין את בחירת הכמות(1) ולהוסיף את המוצר לסל. ללא תשלום לא נוכל לטפל בפנייתך. 

לאדריכלים בלבד -

לפרטים נוספים ניתן לפנות לשגית מזרחי מנהלת הארכיב בטלפון: 02-9977249 או בכתובת sagitmi@binyamin.org.il
 

עם שליחת הטופס תועבר לתשלום עבור בקשה לעיון בתיק רישוי בנייה. ללא תשלום לא נוכל לטפל בפנייתך.