שימו לב!

  • מיום הזמנת התיק יעברו כארבעה ימים עד להגעתו לארכיב המועצה (לכשיגיע התיק – המזמין יקבל על כך הודעה).
  • אדם אשר מזמין תיק בניין ושאינו בעל הנכס מחוייב בהבאת צילום ת.ז ויפוי כוח מבעל הנכס.
  • בכל פניה יש לרשום מספר מגרש מדויק ושם יישוב.

שם המוצר/שירותמחירכמות
בקשה לעיון בתיק רישוי בנייה55 ₪
סה"כ לתשלום0