שימו לב - המסמכים יישלחו עד שבוע ימים מיום הגשת הבקשה.

פרטי ההורה הפונה

 

פרטי התלמיד

 

פרטי הבקשה
המסמכים המבוקשים (חובה) שדה חובה

בקשה עבור ילד נוסף
שם פרטישם משפחהתעודת זהות
המערכת תשלח באופן אוטומאטי את המסמך האחרון העדכני. אם קיים צורך במסמך משנים קודמות יש לציין זאת בשדה הערות.
Browser not supported
 
לפרטים נוספים ניתן לפנות לדורית בן דוד ממחלקת חנ"מ בטלפון: 02-9977188  שלוחה 1 או בפנייה מקוונת