דקלה יקותיאלי
מנהלת אגף איכות השירות
02-9700681
שרית מזרחי
מזכירת אגף איכות השירות ורכזת פניות הציבור
02-6492714
 

פניות הציבור נועדו לבקשת שירות או סיוע שלא מתאימה לפנייה למוקד 106

 

להגשת פנייה אנא מלאו את הטופס