יחידת תשתיות

רכז יחידת תשתיות:

עקיבא יצחק

טלפון: 02-9977152

טלפון סלולרי: 052-5666261

פקס: 02-9977265

דוא"ל: akiva@binyamin.org.il

 

היחידה אחראית על תשתיות כבישים, מבצעים ולוגיסטיקה בחירום.