היחידה לטיפול בנשים ובגברים שעברו פגיעה מינית

היחידה לטיפול בפגיעות מיניות מטה בנימין, מטפלת בנשים ובגברים שעברו פגיעה מינית להשגת מוגנות, הפסקת פגיעות חוזרות, שיקום אישי, זוגי, תעסוקתי וצמיחה.

היחידה מטפלת בנשים ובגברים מעל גיל 18.

הטיפול כולל אינטייק, אבחון הפגיעה, וטיפול פרטני.

הטיפול ניתן לכל רצף הפגיעות המיניות, הן בתוך המשפחה והן מחוצה לה.

היחידה מטפלת במצבים של פגיעה בילדות וכן בפגיעות עכשוויות, אך אינה מרכז סיוע בחירום.

הטיפול מתקיים אחת לשבוע. היחידה נמצאת בשער בנימין, וכדי להנגיש את השירות, חלק מהטיפולים מתקיימים במזרח ובמערב המועצה. הטיפול הינו ללא תשלום, וממומן ע"י משרד הרווחה.