החוק למניעת הטרדה מינית

נציבת מניעת הטרדה מינית במועצה: שרה שראל

טלפון: 02-9977115  / 052-5666314

לתקנון מניעת הטרדה מינית לחצו כאן