התאמות הנגשה טכנולוגית

לאור תקנות חדשות ממשרד החינוך בנוגע ל'קול קורא' של הנגשה טכנולוגית-

על מנת שתבחן בקשתכם לקבלת ציוד טכנולוגי מותאם יש להגיש טופס בקשת הורים (נספח 1) בצירוף המסמכים הנדרשים המעידים על המוגבלות של התלמיד ועל הצרכים הנובעים ממנה ונוגעים לתפקודו במוסד החינוכי למחלקת החינוך מיוחד.

אוכלוסיית יעד: תלמידים עם מוגבלויות (לקות ראיה ושמיעה, לקויות למידה שונות) המשפיעות על תפקודם במוסד החינוכי הלומדים במערכת החינוך  במוסדות החינוך בבנימין.

(תלמידי המועצה שלומדים במוסדות ברשויות אחרות יפנו לרשות אשר בתחום בשיפוט שלה נמצא בי"ס).

המחלקה לחינוך מיוחד תטפל בפניה בשיתוף עם גורמים מבית הספר ומשרד החינוך , ותעדכן אתכם בסטטוס הטיפול בפניה.

 לפרטים ושאלות נוספות: רינת פריברט 02/9977194   rinatf@binyamin.org.il

בנושא הנגשת מבנים (כיתות) והנגשה פיזית ללקוי ראיה ושמיעה ניתן לפנות לשרונה סיני 02/9700622 sharona@binyamin.org.il

קישורים:

דף הסבר על הנוהל החדש- מכתב למוסדות חינוך

נספח 1- טופס בקשה להתאמות

פירוט התאמות הנגשה טכנולוגיות אפשריות

נספח 3א'- בקשה לאישור התאמות טכנולוגיה מסייעת

נספח 3ב'- אישור הציוד ע"י הממונה המקצועי על קבלת הציוד

נספח 4- אישור הורים על קבלת התאמות הנגשה טכנולוגיות

טופס ערר להחלטת הרשות על נגישות טכנולוגית

תרשים זרימה- תהליך הגשת הבקשה