ביטול רישום בתי ספר יסודי ועל יסודי

טופס זה מיועד לתלמידים אשר מבטלים את רישומם ממוסד חינוכי במועצה ועוברים למוסד מחוץ למועצה.

 לביטול רישום בגנים לחצו כאן

גם בקשה לאישור לימודי חוץ ניתן להגיש ישירות באתר מועצה באופן מקוון. לחצו כאן לטופס אישור לימודי חוץ.

ביטול רישום יסודי ועל יסודי

שנת עזיבה * שדה חובה