פרטי ממלא השאלון

פרטי התלמיד

סוג כיתה * שדה חובה
אבחון
ועדת השמה
מוכר לרווחה
משתתף בתכניות חינוך וטיפול ייחודיות * שדה חובה