העסקת אנשים עם מוגבלויות במועצה האזורית מטה בנימין

אנו במועצה רואים חשיבות עליונה בקידום העסקת אנשים עם מוגבלויות בארגון ושילובם בכל תחומי ההעסקה בהתאם לכישוריהם כחברים שווים בקהילת בנימין.

היעד שלנו:

5% מהעובדים לפחות יהיו כאלה המוגדרים בחוק כאנשים עם מוגבלות משמעותית. (על פי הוראות תיקון 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות)

הפעולות נעשות במספר מישורים:

  • העלאת המודעות לנושא בקרב העובדים והמנהלים כולל הדרכות בנושא והשתלמויות ייעודיות.
  • יצירת שיתופי פעולה עם גורמי פנים ( אגף רווחה /רכזות קהילה ועוד) וחוץ לצורך איתור מועמדים מתאימים בהתאם למשרות הפנויות במועצה.
  • ביצוע פעילויות לשימור עובדים עם מוגבלויות על ידי ביצוע התאמות נדרשות.  

ליצירת קשר או כל מידע נוסף :

אדית מזרחי, הממונה להעסקת אנשים עם מוגבלות , 052-8118567 edit@binyamin.org.il  

מידע נוסף:

תכנית עבודה שנתית 2020

תיקון חוק 15 לחוק השוויון – ייצוג הולם בגוף ציבורי