אחראי תחום תחבורה ציבורית

ברכיה מיכאלי
דוא"לbrachiam@binyamin.org.il

אנו רואים בתחבורה ציבורית זמינה ונוחה זכות בסיסית המגיעה לכל תושב ומנוף משמעותי לשגשוגם של ישובי בנימין ופיתוח שרותים אזוריים מגוונים.

המועצה מהווה חוליה מקשרת בין התושבים לבין הגורמים הפועלים בתחום. נדגיש כי משרד התחבורה אחראי באופן בלעדי בתחום זה.

אנו עוסקים בתכלול מערך התחבורה הציבורית ובייצוג צרכי התושבים אל מול הגורמים הרלוונטיים לצורך התאמה מרבית של השירות הניתן והמתוכנן תוך קידום חזון עתידי של מערך תחבורה איכותי ויעיל.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל בעיה.

בנושאים: בקשה לשינוי זמני יציאת קווים, בקשה לתוספת קווים, בקשה לשינוי מסלול קו זמני או קבוע, תקינות והימצאות מבנה תחנה, חריגים יש לפנות לרכז תחבורה.

שימו לב - בנושאים: דילוג על תחנות, אי הגעה של אוטובוס, התנהגות לא הולמת של נהג, מידע שגוי באתר או בתחנה יש להגיש תלונה במשרד התחבורה.