בקשה למעבר לגביה ישירה של הארנונה דרך המועצה

בחודשים הקרובים כלל תושבי המועצה יעברו לגביית ארנונה ישירה דרך המועצה. שאר תשלומי המיסים יהיו באמצעות היישוב כפי שהיה. תושב המבקש לעבור לגביה ישירה דרך המועצה כבר מהיום, נדרש למלא את טופס הבקשה, למלא את פרטיו האישיים וכן להעביר פרטי הוראה לחיוב. ללא פרטי הוראה לחיוב לא ניתן לעבור בשלב זה לגביה ישירה דרכנו.

ניתן לשלם למועצה או באמצעות הוראת קבע בנקאית או באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי.

 

הסבר על הקמת הרשאה לחיוב חשבון בבנק (הוראת קבע בנקאית):

ניתן להקים הוראת קבע בנקאית באופן מקוונן באתר האינטרנט של הבנק שלכם.

קוד המוסד של המועצה לצורך הקמת ההרשאה הינו 23339.

מומלץ שלא להגביל את גובה החיוב שכן הארנונה צמודה למדד וייתכנו שינויים קלים בגובה החיוב מידי חודש (כך במידה והחיוב הוגבל ל- 500 ש"ח והארנונה לתשלום עומדת ע"ס 500.25 ש"ח, יוחזר החיוב על ידי הבנק).

יש לצרף את האסמכתא של הבנק בטופס הבקשה.

הוראת קבע בנקאית נגבית ב- 10 לכל חודש ומקנה 0.58% הנחה חודשית מחיובי הארנונה.

הסבר על הקמת הרשאה לחיוב בכרטיס אשראי:

אנא מלאו את פרטי כרטיס האשראי בטופס הבקשה. איננו תופסים מסגרת אשראי מעבר לגובה החיוב כל חודש.

החיוב מתבצע ב- 28 לכל חודש ויורד בהתאם לתאריך שסוכם ביניכם ובין חברת האשראי (לרוב ב- 2 או ב- 10 לחודש, כל אחד בהתאם להסדר שלו מול חברת האשראי).

בקשה לגביה ישירה

לכבוד מחלקת גביה, מועצה אזורית מטה בנימין אני הח"מ מבקש בזאת לעבור לגביה ישירה דרך המועצה ונותן בזאת הרשאה לחייב את חשבוני כמפורט להלן בגין חיובי ארנונה

נא למלא ספרות בלבד
נא למלא ספרות בלבד
נא למלא ספרות בלבד
לדוגמה נחל מירון 530
מעוניין לקבל שובר חשבונית לדוא"ל * שדה חובה
אבקש לשלם באמצעות * שדה חובה