שימו לב - המועצה עברה לגביית ארנונה ישירה דרך המועצה. שאר תשלומי המיסים יהיו באמצעות היישוב כפי שהיה.

איך עוברים לגביה ישירה? יש למלא את טופס הבקשה, למלא פרטים אישיים וכן להעביר פרטי הוראה לחיוב. ללא פרטי הוראה לחיוב לא ניתן לעבור בשלב זה לגביה ישירה דרכנו.

איך משלמים? ניתן לשלם למועצה באמצעות הוראת קבע בנקאית, באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי או באמצעות שוברים לתשלום בדואר.

מוקד ייעודי להסדרת המעבר לגבייה ישירה עומד לרשותכם בטלפון 02-6492929, בימים א' עד ה' בין השעות 08:00-20:00 יום ו' 8:00-14:00.

בקשה לגביה ישירה

לכבוד מחלקת גביה, מועצה אזורית מטה בנימין אני הח"מ מבקש בזאת לעבור לגביה ישירה דרך המועצה ונותן בזאת הרשאה לחייב את חשבוני כמפורט להלן בגין חיובי ארנונה

נא למלא ספרות בלבד
נא למלא ספרות בלבד
נא למלא ספרות בלבד
לדוגמה נחל מירון 530
מעוניין לקבל שובר חשבונית לדוא"ל
מעוניין לקבל שובר חשבונית לדוא"ל * שדה חובה

פרטי ההרשאה

לפני מילוי הפרטים יש להקים הוראת קבע באתר של הבנק בו מתנהל החשבון שלכם