פרטי מגיש הבקשה

 

פרטי הנכס שבגינו מוגשת הבקשה

 

 

פירוט הבקשה - מהות הנזילה

 

הסבר כללי

במידה וימצא כי אכן הייתה נזילה סמויה:
1. יערך ממוצע בגין חודש זה המבוסס על הצריכה בתקופה המקבילה בשנים קודמות או לפי שתי תקופות קודמות לנזילה.
2. סך הצריכה שמעבר לממוצע שהתקבל תחויב בתעריף א' בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב תש"ע 2009.

במידה וימצא כי אכן הייתה נזילה סמויה:
1. ייערך ממוצע בגין חודש זה המבוסס על הצריכה בתקופה המקבילה בשנים קודמות או לפי שתי תקופות קודמות לנזילה.
2. סך הצריכה שמעבר לממוצע שהתקבל תחויב בתעריף א' בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב תש"ע 2009.
 
Browser not supported
לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד הגבייה 02-6492929 בימים א-ה בין השעות 8:00-15:30.