יש להעלות תמונה שלא תעלה על 1.5M
אנא מלא כתובת מלאה
אני (שפרטיי רשומים לעיל) מוסר את בעל החיים שפרטיו רשומים לעיל לרופא וטרינר של רשות מקומית מועצה אזורית מטה בנימין.
אני (שפרטיי רשומים לעיל) מוסר את בעל החיים שפרטיו רשומים לעיל לרופא וטרינר של רשות מקומית מועצה אזורית מטה בנימין. (חובה) שדה חובה
אני מצהיר כי מעת מסירת בעל החיים הנ"ל לא תהיה לי כל זכות עליו כולל קבלת מידע אודותיו. ידוע לי כי הרופא הווטרינר של הרשות המקומית או של הארגון למען בעלי חיים רשאי למסרו לאחר או להמיתו, הכל לפי שיקול דעתו.
אני מצהיר כי מעת מסירת בעל החיים הנ"ל לא תהיה לי כל זכות עליו כולל קבלת מידע אודותיו. ידוע לי כי הרופא הווטרינר של הרשות המקומית או של הארגון למען בעלי חיים רשאי למסרו לאחר או להמיתו, הכל לפי שיקול דעתו. (חובה) שדה חובה
אני מצהיר כי בעל החיים לא נשך/שרט במשך עשרה ימים שקדמו למסירתו
אני מצהיר כי בעל החיים לא נשך/שרט במשך עשרה ימים שקדמו למסירתו (חובה) שדה חובה
Browser not supported

במידה ובעל החיים הנו כלב המסומן בשבב יש לצרף תיעוד עבור 3 ניסיונות התכתבויות שנעשו למסור אותו לעמותות במהלך חודש וחצי ולאחר שהוצע להם בנוסף סכום כסף ( עד 2000 ₪ ) עבור קבלת הכלב.
כמו כן יש לצרף תיעוד של פרסום הכלב ברשתות החברתיות על מנת למצוא לו בית במהלך חודש וחצי.

דיון בבקשה לוויתור על כלב השייך לבעלים רשומים – יהיה רק לאחר שמולאו כל הפרטים והתיעוד הנדרש לעיל.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאסתי רשבסקי מנהלת משרד וטרינריה בטלפון: 02-9700610 או בכתובת vtb106@binyamin.org.il