טבלת אנשי קשר - גנים
שם תפקיד טלפון נייד/פקס מייל
הילה קשי מנהלת מחלקת גנים 02-9977207 153-2-9977186 HilaKa@binyamin.org.il
יפעת חלא מנהלת מדור תקן, רישום ושיבוץ 02-9977137 153-2-9977186 ifat@binyamin.org.il
דורית בן דוד מנהלת משרד בכירה 02-9977186 153-2-9977186 dorit@binyamin.org.il
חפצי עמיחי רכזת כח אדם ופרויקטים 02-9700621 153-2-9977186 Chefzi@binyamin.org.il
איריס אביטל רכזת כח אדם ופרויקטים 153-2-9977186 IrisnoaA@binyamin.org.il