טבלת אנשי קשר - חינוך חרדי ומוכש"ר
שם תפקיד טלפון נייד/פקס מייל
יצחק גור רכז חינוך חרדי ומוכש"ר 02-9700699 153-2-9977103 izikg@binyamin.org.il
אתי בן שמעון מזכירת מחלקת חינוך חרדי ומוכש"ר 02-9700645 153-2-9977103 eti@binyamin.org.il