בענין הסעות של חינוך מיוחד יש ליצור קשר עם רשות ההסעות בטלפון 02-9977277

טבלת אנשי קשר - מחלקת חינוך מיוחד
שם תפקיד טלפון נייד/פקס מייל
עינב חבשוש מנהלת מחלקת חינוך מיוחד (בחופשת לידה) 02-9977188 153-2-9977188 einav@binyamin.org.il
אסנת בן דוד מנהלת משרד 02-9977188 153-2-9977188 HM@BINYAMIN.ORG.IL
רונית סגל מ"מ מנהלת מחלקת חינוך מיוחד 02-9977185 153-2-9977188 ronitse@binyamin.org.il
רינת פריברט רכזת חינוך מיוחד מגזר חרדי 02-9977194 153-2-9977188 rinatf@binyamin.org.il
טליה אילוז רכזת סייעות המחלקה לחינוך מיוחד 02-9977148 153-2-9977188 Talyai@binyamin.org.il

נושאים בטיפול המחלקה:

רונית סגל - רכזת חינוך מיוחד, ועדות זכאות ואפיון מגזר מ"מ ומ"מד.

רינת פריברט - רכזת חינוך מיוחד , ועדות זכאות ואפיון מגזר חרדי, הארכות זכאות, הצטיידות, הנגשות טכנולוגיות.

אסנת בן דוד - משבצת, החלטות ועדות, ביטול רישום.