ניתן להגיש בקשה לתמיכה לכלל התבחינים עד לתאריך 23/6/22. מתן התמיכה מותנה באפשרות תקציבית.

 

נא לצרף את המסמכים הבאים

שימו לב ניתן לצרף קבצים עד 5MB.

מסמכים כללים

לרבות פרוט מלא של הכנסות צפויות או מבוקשות,  ובכלל זה השתתפות משרדי ממשלה, רשויות מקומיות או גופים ציבוריים אחרים,  הן בתמיכה ישירה והן בעקיפה, לרבות שכר עבודה ומספר עובדים.  בשורה נפרדת יש לציין את סכום הבקשה ממטה בנימין.
לא נדרש להחתים את הבנק
תזכיר ותקנון

מסמכים לפי תבחינים

בחר תבחין
בחר תבחין (חובה) שדה חובה

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאביטל גפן- סגנית גזבר בטלפון: 029977203 או בכתובת gefenav@binyamin.org.il