פרטי מגיש הבקשה

 

פרטי הורה נוסף

 

פרטי התלמיד/ה

 

פרטי הבקשה

לידיעתכם

1. אישור זה מותנה באישור קבלה ואישור גריעה ממנהלי בתי הספר הנוגעים בדבר.
2. אישור זה אינו כולל החזרי נסיעות או כל התחייבות להסעות או להחזר הוצאות נסיעה.
3. אישור זה תקף רק לאחר חתימת ההורים בטופס בקשה זה - בנוגע לביקור סדיר שיהיו באחריותם הבלעדית.
4. יש להצטייד באישור זה בתהליך ההרשמה למוסד המבוקש.

הצהרת ההורים:

ידוע לנו שמוסד זה אינו נכלל באזור הרישום שלנו ולכן לא תינתן הסעה לביה "ס וממנו. ההסעה תאורגן על ידינו ובאחריותנו.
אנו מתחייבים בזאת לדאוג לביקור סדיר של בנינו \ביתנו , בהגעה בזמן לתחילת יום הלימודים ואיסוף חזרה הביתה בסוף יום הלימודים.

אי עמידה במחויבות זו תגרור אחריה ביטול ההרשמה וחזרה לביה"ס שבאזור הרישום.

על החתום : 

Browser not supported

Browser not supported

לפרטים נוספים ניתן לפנות לזיו שרון רכזת תיאום ובקרה מחלקת חינוך יסודי בטלפון: 02-9700601 או בפנייה מקוונת