ברוכים הבאים למטה בנימין

 
יש למלא טופס זה לתושב חדש בבנימין הזכאי לשיבוץ מתוך החינוך המיוחד:
-השמה בגן ח"מ
-כיתה מיוחדת בבי"ס רגיל (כיתה מקדמת )
-בי"ס לחינוך מיוחד 
-תלמידים עם זכאות להשמה בכיתה רגילה במסלול של סל אישי 
 
טרם מילוי הטופס נא וודאו כי יש ברשותכם:
-ביטול רישום מרשות מגורים קודמת
-החלטת ועדת השמה/ זכאות ואפיון לתלמיד
-אבחונים, מסמכים קבילים
-ת.ז. כולל ספח
 
*שימו לב: שינוי הכתובת בספח ת.ז. הינו חובה לצורך השלמת תהליך הקליטה והרישום! *
 

פרטי מגיש הבקשה

פרטי הורה נוסף

פרטי התלמיד/ה 

רישום תלמיד נוסף (חובה) שדה חובה
שם פרטישם משפחהתעודת זהותתאריך לידהרשות מגורים קודמתיישוב קולטתאריך קליטה

אפשרות להוספת מסמכים

 

מחלקת החינוך המיוחד מאחלת הצלחה וקליטה טובה בבנימין

 
לפרטים נוספים ניתן לפנות ל:
חרדי - רינת 02-9977188 שלוחה 3 או בפנייה מקוונת >>
מ"מ + ממ"ד גן-א - יוליה 02-9977188 שלוחה 4 או בפנייה מקוונת >>
מ"מ + ממ"ד ב-יב - רונית 02-9977188 שלוחה 2 או בפנייה מקוונת >>