פרטי בעל הכלב

 

 
פרטי הכלב
 

מין (חובה) שדה חובה

 

 
פרטי הבקשה וצירוף מסמכים

הנימוק לבקשה (חובה) שדה חובה

 

האישור יהיה מקורי (לא סרוק, צילום או פקס) ויכלול את הפרטים הבאים: מס' סידורי של תעודת האישור, תאריך הנפקה, שם הכלב, מס' שבב, מספר סגי"ר, גזע, מין, תאריך לידה של הכלב, שם הבעלים, כתובת הבעלים, נימוקים מיוחדים לבקשה: כלב רבייה/משתתף בתערוכות/זכה בפרסים/אחר.

צילום רישיונות להחזקת הכלב משתי השנים הקודמות להגשת הבקשה.


הצהרת בעל הכלב (חובה) שדה חובה

אני מצהיר כי הכלב טהור הגזע שבבעלותי לא הוגדר כ"לא מאושר להרבעה/גידול" על ידי ההי"ל. אני מתחייב לדווח לרופא הווטרינר העירוני במידה והכלב יוגדר כ"לא מאושר להרבעה/גידול" על ידי ההי"ל. ידוע לי כי במידה ובוטל אישור הכלב לרבייה, מבוטל אוטומטית הפטור.


Browser not supported

   
לפרטים נוספים ניתן לפנות לאסתי רשבסקי מנהלת משרד וטרינריה בטלפון: 02-9700610 או בפנייה מקוונת