פרטי המבקש (בעל הכלב הרשום ברישיון)

פרטי הכלב

מין
מין (חובה) שדה חובה

פרטי הרופא הוטרינר הקליני הממליץ

המלצה לפטור הכוללת את האבחנה. סיכום מחלה ותוצאות בדיקות שנעשו וכן הצהרה של הרופא הווטרינר הקליני שהרדמה ו/או ניתוח סירוס ועיקור יסכנו בסבירות גבוהה את חייו של הכלב. בהצהרה יצויין אם מדובר במצב קבוע או זמני. במקרה בו מדובר במצב זמני, יינתן הפטור לשנה אחת.
הצהרת בעל הכלב
הצהרת בעל הכלב (חובה) שדה חובה
אני מצהיר אנקוט בכל האמצעים למנוע הזדווגות של הכלב.
Browser not supported

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאסתי רשבסקי מנהלת משרד וטרינריה בטלפון: 02-9700610 או בכתובת vtb106@binyamin.org.il