טופס הפניה למחלקת תכנון מיועד לפתיחת פניה ע"י בעל מקצוע המוסמך לערוך את הבקשה או גורם מועצתי הנדרש לקבל את שירותי המחלקה בנושאים שתחת אחריותה.
 
פניה בנושא מידע על תכניות בנין עיר בתוקף ניתן לפנות לצוות המידע
 

פרטי מגיש הבקשה

 

פרטי הבקשה


צירוף קבצים

אפשרות לצירוף מס' קבצים בפורמטים שונים PDF, DWG, JPEG

אפשרות לצירוף מס' קבצים בפורמטים שונים PDF, DWG, JPEG,

אפשרות לצירוף מס' קבצים בפורמטים שונים PDF, DWG, JPEG,

אפשרות לצירוף מס' קבצים בפורמטים שונים PDF, DWG, JPEG,

אפשרות לצירוף מס' קבצים בפורמטים שונים PDF, DWG, JPEG,

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאורטל רענן  מזכירת מחלקת תכנון בטלפון:  02-9977234