"הרצון לתרום ולהתנדב שמור אצל יחידי סגולה אשר רואים את טובת הכלל לפני טובתם האישית"
 
מתנדבים יקרים, שמחים שאתם איתנו!
נא מלאו טופס זה על מנת שנוכל לבטח אתכם.
 
פרטי המתנדב

פרטי ההתנדבות

הגוף או האדם שלמענו נעשית הפעולה ומקום הפעולה

הפנייה זו ניתנת לעניין פרק י"ג "תגמולים למתתנדבים" לחוק הביטוח לאומי (נוסח משולב) התשנ"ה- 1995 (פרק ט2 לחוק בנוסחו הקודם), שלפיו מבוטחים מתנדבים מן הסוג הנ"ל בדומה לביטוח החל על נפגעי עבודה. 

 

Browser not supported
 
לפרטים נוספים ניתן לפנות לפנינית בן זקן בטלפון:  02-6492761 או בכתובת [email protected]