הרישום לגני הילדים על פי חוק חינוך חובה לשנת הלימודים תשפ"ב יחל ביום חמישי, א' בשבט התשפ"א (14 בינואר 2021) ויימשך עד יום רביעי כ"א בשבט התשפ"א (3 בפברואר  2021).

שלב הרישום הינו טכני ובו נקלטת בקשת רישום בלבד. הרישום אינו מבטיח שיבוץ לגן מסוים

הרישום מתבצע באמצעות האתר יהיה זמין במשך 24 שעות ביממה במועדי הרישום המפורטים להלן, ומותנה בכתובת מעודכנת של שני ההורים בתעודת הזיהוי. הרישום בדרך זו חוסך זמן ומייעל את תהליכי הרישום.

לתמיכה טכנית ניתן לפנות למוקד הרישום בטלפון 029977200 בימים א'-ה' בין השעות 8:00 ל-15:00.

נהלי הרישום לגנים

תהליך הרישום

הרישום מורכב משלושה שלבים:

1. הזדהות - עליכם להכנס לאתר הרישום ולהקליד את פרטי הזיהוי הנדרשים: מספר זהות ההורה ומספר זהות הילד.

2. עדכון פרטים - עליכם להזין את הנתונים המסומנים בכל שדות הרישום ולהקפיד על מילוי שדות החובה. הדואר האלקטרוני והטלפון הנייד שיוזן על ידכם במהלך הרישום ישמש לאישור הרישום, להעברת מידע ולקבלת שיבוץ לגן בקיץ.

3. הסכמה - בזמן הרישום עליכם לחתום על הסכמה לגביית ביטוח תלמידים.

4. סיום - בסיום התהליך מופיעה ההודעה: "בקשתך לרישום נקלטה בהצלחה". דואר אלקטרוני עם אישור ישלח לכתובת שהוזנה בזמן הרישום.

יש להדפיס את אישור הרישום ולשומרו לצורך בירורים עתידיים.

לתשומת לבכם: הרישום לגן יושלם אך ורק לאחר שהתקבל אישור לדואר האלקטרוני שלכם.


רישום מאוחר

יתבצע רק במשרדי אגף החינוך במועצה, בזמנים שיקבעו לשם כך. אין המועצה מתחייבת לשבץ ילדים, שנרשמו לאחר מועד ההרשמה בישוב מגוריהם.


גילאי הרישום

גילאי 5  -  התאריכים:

כ' בטבת התשע"ו, 1 בינואר 2016 ועד

ב' בטבת התשע"ז, 31 בדצמבר 2016

גילאי 4  -  התאריכים:

ג' בטבת התשע"ז,1 בינואר 2017 ועד

יג'' בטבת התשע"ח, 31 בדצמבר 2017

גילאי 3  -  התאריכים:

יד' בטבת התשע"ח, 1 בינואר 2018 ועד

כג' בטבת התשע"ט, 31 בדצמבר2018

גם ילדים הנמצאים בגני הילדים השנה (תשפ"א) חייבים ברישום, כולל ילדי חובה.

חריגי גיל

החל משנת הלימודים תשפ"א, לא יתאפשר רישום של מי שלא מלאו לו 3, לפי חוק לימוד חובה. לפיכך, לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו אחרי התאריך 31.12.18


חלופות לרישום באתר

תושבים חדשים בישוב, או שאינם מופיעים במאגר הרישום באתר, או שאין להם גישה לאינטרנט, יוכלו לבצע רישום דרך מחלקת גנים במוקד ייעודי שיפתח במהלך הרישום, בטלפון 029977200.


נהלי רישום לתושבים חדשים

תושבים חדשים, אשר עתידים לעבור לגור בבנימין, מוזמנים לבצע רישום במחלקת גנים, בטלפון 02-9977200 זאת לאחר שינוי הכתובת לבנימין.

לצורך הרישום חובה להצטייד:

 • שתי תעודות זהות של ההורים כולל שני הספחים בהם רשומים פרטי הילדים.
 • טופס ביטול רישום ממינהל החינוך ברשות בה אתם מתגוררים (כולל ילדי גיל 3).
 • כאשר ההורים אינם גרים באותה כתובת, ירשמו כתובות שני ההורים.
 • אישור ממזכירות היישוב.

ביטול רישום

ביטול הרישום לגן מתבצע באמצעות טופס מקוון באתר המועצה.


ילדים הנשארים שנה נוספת בגן-חובה

ילדים הנשארים בוודאות שנה נוספת בגן חובה (על פי בקשת ההורים והמלצת הגננת והצוות המקצועי), יפנו במועד הרישום למחלקת גנים לצורך רישום הילד. במידה וחל שינוי בהחלטה על השארות הילד בגן, ניתן לפנות עד לתאריך 1.5.21 כדי לבצע את השינוי.


הליך השיבוץ

מחלקת גני הילדים פועלת על פי שיקול דעת מקצועי ופדגוגי בשיבוץ הילדים בגנים, במטרה להבטיח הפעלה תקינה של כלל הגנים. לצערנו, לא ניתן לבחור גננת או חברים. בתהליך השיבוץ נשקלים קריטריונים שונים וביניהם. איזון מיטבי של הרכב הילדים בגן, הרכב הגנים יכול להיות חד גילאי או דו גילאי ע"פ נתוני השנתון, רישום בתקופת הרישום הרשמית.

ערעורים על שיבוץ לגנים יתקבלו רק דרך קישור שישלח עם קבלת השיבוץ ובאתר.

במידה ויחול שינוי בנתוני הרישום לגנים בישוב המחייבים שיבוץ מחדש, רשאית המועצה לעשות שינויים בשיבוץ.


התאמות נגישות בגנים

הורים לתלמידים עם צרכים מיוחדים הזכאים להתאמות נגישות - יפנו למחלקת אחזקה ובטיחות מוסדות חינוך במספר הטלפון:  02-9700662,  ניתן לשלוח מייל לכתובת:  sharona@binyamin.org.il.


ביטוח תאונות אישיות

כל ילד הנרשם לגן בכל הגילאים מחויב בתשלום חד"פ עבור ביטוח תאונות אישיות הנקבע ע"י ועדת החינוך של הכנסת. בשנת תשפ"א גובה התשלום היה 49 ₪ ויעודכן לשנה"ל תשפ"ב ע"פ דרישת משרד החינוך.


הבאת ילדים לגן והחזרתם לביתם

ע"פ חוזר מנכ"ל, הבאת הילדים והכנסתם לגן בבוקר, והחזרתם אחרי שעות הלימודים מפתח הגן לביתם, היא באחריותם של ההורים.

ההורים לא יקדימו להביא את ילדיהם לגן לפני שעת הפתיחה, ולא יאחרו לקחתם אחרי סיום הלימודים. ילד לא ילך לביתו בסיום יום הלימודים בלי ליווי של מבוגר מורשה מטעם ההורים או של ילד מעל גיל 10.

עם זאת, משרד החינוך ממליץ כי ליווי הילד אל הגן ובחזרה יתבצע על ידי אדם מעל גיל 12. מנהלת הגן אינה רשאית לשחרר את הילדים ולשלחם לפני השעה שנקבעה ע"י משרד החינוך.

אם קיים הכרח מוצדק לשחרר את אחד הילדים לפני הזמן הקבוע, יבוא לקחתו ההורה או מי מטעמו שיש לו אישור הורים. הגננת תבהיר להורים כי עליהם לעדכן את צוות הגן במקרה שילדם נעדר. 

האחריות על הילדים היא מרגע כניסתם למבנה הגן.


מתן תרופות

לצוות הגן אסור לתת כל תרופה בגן, לרבות אקמול. על ההורים מוטלת אחריות שלא לשלוח ילד חולה לגן, על מנת למנוע הדבקת שאר הילדים.


תכניות בגני בנימין

 • רפורמת הסייעת השנייה - החל משנת הלימודים תשע"ו הצטרפה המועצה לרפורמת הסייעת השנייה בגני הילדים. הרפורמה כוללת: סייעת שנייה בגנים בהם למעלה מ 30 ילדים בגילאי 3-4 וללא ילדי חובה. תקציב העשרה לגנים בהם ילדים בגילאי 3-4. גננת מובילה לאשכול של 15 גנים.
 • שילוב ילדי חינוך מיוחד בגנים הרגילים - לכל ילד בחינוך המיוחד נבנית תוכנית מותאמת לשילוב בגנים הרגילים, במטרה לייצר אינטרקציות חברתיות ולימודיות עם ילדי הגנים.
 • ספריית פיג'מה - התוכנית שואפת להנחיל לילדים אהבה לקריאה ולספרים, הן בגן והן בבית. במסגרת התוכנית מקבלים הילדים 8 ספרי ילדים בעלי זיקה לתרבות היהודית, ולצידם הצעות לפעילות משותפת להורים ולילדים. התוכנית משותפת למשרד החינוך ולקרן גרינספון.
 • זה"ב בגן - תושבים מתנדבים בגנים (בעיקר גימלאים) באים פעם בשבוע לגן, ומלמדים את הילדים את נושא הזה"ב ונושאים נוספים.
 • בריאות השן - התוכנית מופעלת עם משרד החינוך בגני חובה, ומטרתה ללמד את הילדים על חשיבות שמירת הגיינת הפה והשיניים, וכן להקנות הרגלים נכונים מגיל צעיר.
 • מרכז העשרה במדעים ואמנות - בבנימין מרכז העשרה בישוב נופי פרת בתחום המדע והאמנות. המרכז משמש את גני החובה והחינוך המיוחד בישובי הסביבה.   
 • מתנדבים בקהילה - במספר גנים פועלים מתנדבים ומתנדבות מהקהילה המעשירים את הילדים בנושאים שונים, כגון: זהירות בדרכים, פיסול, אפיה, למידה בקבוצות וכו'.
 • נושא שנתי - נושא שנבחר ע"י משרד החינוך לגנים הממלכתי-דתי והממלכתי, במסגרתו הילדים נחשפים לנושא ומעמיקים בנושא הנבחר.

 


לא הצלחת להירשם?

יש למלא באתר פניית מועמד לגנים ולכיתות א' שלא הצליח להירשם או לפנות למוקד הרישום בטלפון 029977200 בימים א'-ה' בין השעות 8:00 ל-15:00.