בקשה להחזקת כלב או חתול בפיקוח והשגחה לפי סעיף 4 ב' לפקודת הכלבת
המחלקה הוטרינרית שמחה לבשר לתושבי המועצה כי בתאריך ה 11.11.20 כנסת ישראל אישרה את התיקון לפקודת הכלבת המאפשר תצפית ומעקב ביתי, במקום הסגר בכלביה לכלבים וחתולים שנשכו ועומדים בדרישות החוק.
 
בעקבות התיקון ניתנה לוטרינר הרשותי האפשרות  להמיר את התצפית בתחנת הסגר בתצפית ביתית או לחלופין תצפית במרפאה וטרינרית שקבלה אישור לכך.
 
ניתן להגיש בקשה לתצפית ביתית על גבי טופס זה.
 
אני, החתום/ה מטה, מבקש/ת בזה לקבל היתר להחזקת בעל חיים בפיקוח והשגחה לפי סעיף 4ב לפקודת הכלבת.
פרטי הבעלים

נא ציין רחוב ומספר בית

המבקש/ת רשום/ה, אינו רשום/ה כבעלים במרכז הארצי לרישום כלבים (חובה) שדה חובה

פרטי בעל החיים

סוג בעל החיים (חובה) שדה חובה

מין (חובה) שדה חובה

 

 

פרטי המחזיק במקום
 פרטים על המקום המבוקש להחזקה בפיקוח והשגחה

 

 

 

פרטים על מקום ההחזקה 

אופי המקום (חובה) שדה חובה

צירוף מסמכים
יש לצרף לבקשה, כתנאי לבחינתה, את המסמכים שלהלן:

יש לצרף תעודת זהות של המבקש/ת. אם הבקשה היא להחזקת בעל חיים במקום שאינו בהחזקת הבעלים, יש לצרף גם צילום תעודת הזהות של המחזיק במקום.

אם הבקשה היא להחזקת כלב

אם הבקשה היא להחזקת חתול

אם הבקשה היא להחזקת כלב או חתול בפיקוח במרפאה וטרינרית – יש לצרף תיעוד רפואי על קיום סיבה רפואית המצדיקה שלא להחזיקו במאורת בידוד.

 
הצהרה והתחייבות
אנא בחר/י (חובה) שדה חובה

 

 

  • במצב של שינוי בהתנהגות או בבריאות של הכלב במהלך 10 הימים, יש להביא מידית את הכלב לבדיקה ולעדכן את השירות הווטרינרי בעניין.
  • במקרה שהכלב מת בתקופת התצפית, מתחייב הבעלים למסירה מידית של הגופה לבדיקת כלבת שלאחר המוות, בהתייעצות עם הרופא הווטרינר הרשותי ועל פי הנחייתו.
  • יש לנקוט בכל האמצעים הסבירים למניעת מגע של הכלב עם כל אדם או בעל חיים אחר למעט מי שנמצא במקום הפיקוח וההשגחה דרך קבע.
  • יש לדווח מיידית על בריחה או היעלמות של בעל החיים ממקום התצפית.
  • הכלב יוכל לצאת לבדיקה ו/או טיול למרחק של עד 500 מטר מהמקום שאושר להחזקתו, כאשר הוא מוחזק ע"י אדם מעל גיל 18 שנים והמסוגל לשלוט בו, כשהוא מובל ברצועה שאורכה אינו עולה על 2 מטר ופיו חסום בזמם.
  • אין אישור להכניס את הכלב לגינות כלבים, גנים ציבוריים, גני משחק ומוסדות ציבור או לטייל אתו במקומות הומי אדם.
אנא סמן
אי עמידה בתנאי ההיתר לתצפית בית תגרום להסגרת בעל החיים לכלביה ולקנסות בעניין.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לאסתי רשבסקי מזכירת מחלקת וטרינריה בטלפון 02-9700610 או בפנייה מקוונת >>