פרטי הטיול

 

פרטי האחראי/ת בנסיעה

 

 

 

פרטי מגיש הבקשה

 

 
לידיעתך! יש לבדוק ההנחיות התקפות לטיול מחוץ לתחומי המועצה, בלשכה לתיאום טיולים של משרד החינוך והחברה להגנת הטבע בטלפון:
02-6232811.
Browser not supported