הורים יקרים,

מחלקת הגנים במועצה פועלת כל השנה מתוך ראיה כוללת של טובת ילדינו, ומבצעת בחודשי הקיץ את משימת שיבוץ הילדים בגנים באהבה ומתוך ראיה זו. השיבוץ נעשה עם הרבה לב ורגישות ובמכלול שיקולים בהם יש להתחשב. שיבוץ ילדי הגנים הוא באחריותה של המועצה, ומתבצע בכובד ראש ובמחשבה רבה.

אנו שמחים לשתף אתכם ההורים בעשייה ובדרך בה אנו פועלים.

לצפיה בשיבוץ והגשת ערעור

מידע על תהליך השיבוץ לגנים והגשת בקשה לערעור על השיבוץ

תהליך ההרשמה

 1. הרישום לגנים נעשה מתאריך א' בשבט ועד כא' בשבט בכל שנה. כדי לתת מענה גם לילדים שעברו למועצה אחרי תאריך זה, הרישום המאוחר ממשיך עד לקיץ, וזאת על בסיס מקום פנוי.
 2. משרד החינוך קבע כי גיל הזכאות לקבלה לגן הוא לפי שנים לועזיות מלאות. לשנת הלימודים תשפ"ג יוכלו להירשם ילדי השנים 2019 ,2018 ,2017  ובלבד שהם תושבי הרשות המקומית. ילד יוכל להירשם לגן ביישוב בו הוא מתגורר על פי הרישום בתעודת הזהות.
 3. הרישום מתבצע דרך אתר המועצה באופן מקוון והוא מורכב משלושה שלבים: הזדהות, עדכון פרטים והסכמה לגבית ביטוח תלמידים. הרישום הושלם רק לאחר שההורה מקבל לדוא"ל אישור: "בקשתך לרישום נקלטה בהצלחה".
 4. שימו לב כי החל משנת תשפ"א לא יתאפשר רישום ילד שלא מלאו לו 3 לפי חוק לימודי חובה. לפיכך לשנה"ל הבעל"ט לא ניתן יהיה לרשום ילד שנולד לאחר יום 31/12/2019.
 5. הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים הזקוקים להתאמת נגישות פיזית לילדיהם, יפנו באמצעות הגשת בקשה להנגשת מוסדות חינוך – נגישות ראיה/שמע
 6. לביטול רישום ילד, יש לפנות באמצעות טופס מקוון באתר המועצה - מחלקת גנים.
 7. הורים המבקשים לרשום ילד שנשאר בגן חובה לשנה נוספת (על פי בקשת הורים, המלצת גננת והצוות המקצועי) יפנו במועד הרישום למחלקת גנים, בטלפון 02-9977186 בכדי להסדיר את ההרשמה.

תהליך שיבוץ הילדים לגנים

מחלקת הגנים פועלת על פי שיקול דעת מקצועי ופדגוגי בשיבוץ הילדים בגנים, במטרה להבטיח הרכב והפעלה מיטביים של כלל הגנים ביישובים.

 1. בתהליך השיבוץ נשקלים קריטריונים רבים בהם: רישום בתקופת הרישום הרשמית, איזון של הרכב הילדים בגן בין בנים לבנות, הרכב הגנים יכול להיות חד גילאי או דו גילאי על פי נתוני השנתונים ביישוב, רצון הישוב בגנים נפרדים או מעורבים, גנים עם סייעת שנייה, שילוב ילדים להם סייעות אישית או רפואיות, שיבוץ ילדי שילוב ועוד.
 2. לאחר למידת האפשרויות בכל יישוב, מחלקת הגנים מציגה לנציגי היישוב מספר מודלים אפשריים. כדי לאפשר לישוב בחירה המתאימה לצרכיו. לאחר בחירת המודל, מבצעת המחלקה את השיבוץ הפרטני.  
 3. עם סיום השיבוץ, מחלקת הגנים מפרסמת את השיבוץ להורים באמצעות מסרון (SMS) אל מספר הטלפון שנמסר בעת הרישום. השיבוץ מופיע גם באתר המועצה, תחת חיפוש שיבוץ לגנים.  
חשוב לציין שהנתונים משתנים משנה לשנה ומישוב לישוב ואלה משליכים על אופן השיבוץ וזמן מסירת השיבוץ לתושבים.

ערעור של שיבוץ

 1. ערעור על שיבוץ ייעשה תוך כשבוע מקבלת השיבוץ. הערעור נעשה בתוך מערכת הצפיה בשיבוץ: לאחר הקשת ת.ז. של הילד ות.ז של ההורה תופיע צפיה בתוצאות השיבוץ - בתחתית העמוד מופיע הפניה לערעור. ערעור על שיבוץ
  (ניתן לערער גם דרך הקישור שנמסר במסרון ההודעה על שיבוץ, וכן באתר המועצה תחת חיפוש "ערעור על שיבוץ").
 2. ועדה בהרכבים משתנים, של פסיכולוג, מחלקת גנים, נציג הפיקוח ממשרד החינוך וכן בעלי תפקידים שונים לפי הצורך, דנה בערעור. תשובות להורים ימסרו באמצעות מסרון כשבוע לאחר קיום הישיבה.
 3. שימו לב: לא יענו פניות שישלחו שלא דרך הקישור הייעודי לערעור. לא ניתן להגיש ערעור שני.
 4. לעיתים רחוקות מכורח שינוי הנסיבות בגני הישוב נעשה שיבוץ חוזר. במקרה כזה יישלח שיבוץ חדש והוא יהיה המחייב.

שיבוץ הגננות והתחום הפדגוגי

בשונה משיבוץ הילדים לגנים, את שיבוץ הגננות לגנים עושה משרד החינוך, שמשבץ את הגננות לפי שיקוליו השונים. משרד החינוך אמון גם על התחום הפדגוגי.

מחלקת הגנים במועצה עומדת בקשר עם הפיקוח של משרד החינוך לגבי התאמות הגננות, פתרונות לדילמות פדגוגיות וכדו' ומסייעת למשרד החינוך כדי שיוכל לקבל החלטות מיטביות. 


מועצה אזורית בנימין מאחלת לילדכם שנת לימודים מוצלחת ומהנה!