שינוי סוג מסגרת של תלמיד בחינוך מיוחד נעשה באמצעות הגשת בקשה על ידי ההורים בטופס המקוון.
שימו לב – על הזכאות לקבלת שירותי החינוך המיוחד להיות בתוקף (עד 3 שנים מהחלטת וועדת הזכאות האחרונה). החלטה מעודכנת תישלח להורים בדוא"ל עד 7 ימים מיום הגשת הבקשה.​

פרטי מגיש הבקשה

סטטוס (חובה) שדה חובה

פרטי הורה נוסף

סטטוס
פרטי התלמיד/ה

פרטי הבקשה

פרטו ונמקו את הבחירה

 
אנו מצהירים בזאת כי קיבלנו הודעה על היקף הסל האישי של בננו/בתנו ואת המידע המופיע בחוק החינוך המיוחד על המשאבים הניתנים במסגרות החינוך המיוחד.הננו מודעים לכך כי ההחלטה הסופית לגבי שיבוצו/ה של בננו/בתנו במוסד החינוכי היא של הרשות המקומית.

Browser not supported

Browser not supported

 

לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות ל: 
ממ"ד + מ"מ גן-א - יוליה 02-9977188 שלוחה 4 או בפנייה מקוונת >>
ממ"ד + מ"מ ב-יב - רונית 02-9977188 שלוחה 2 או בפנייה מקוונת >>
חרדי - רינת 02-9977188 שלוחה 3 או בפנייה מקוונת >>