בקשה זו מיועדת למילוי על ידי רשויות/עיריות המבקשות לשבץ תלמידי חינוך מיוחד ברשות מטה בנימין.
 

פרטי מגיש הבקשה

 

פרטי ההורה

 

 

פרטי התלמיד

מין (חובה) שדה חובה

 

פרטי הבקשה

 

נא לצרף את המסמכים הבאים

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל:
רינת פריברט רכזת חינוך מיוחד מגזר חרדי בטלפון 02-9977188 שלוחה 3 או בפנייה מקוונת >>
יוליה ברגר רכזת חינוך מיוחד לגיל הרך מעונות וגנים (מ"מ+ממ"ד גן-א) בטלפון 02-9977188 שלוחה 4 או בפנייה מקוונת >>
רונית סגל רכזת חינוך מיוחד ממ"ד ומ"מ (ב-יב) בטלפון 02-9977188 שלוחה 2 או בפנייה מקוונת >>