פרטי בעל הנכס

 

 

פרטי הנכס

 
לפרטים נוספים ניתן לפנות לאביה בלומהוף בטלפון 02-9977297 או בכתובת AviaB@binyamin.org.il