לתשומת לבכם – התנגדות לתב"ע יש להגיש אך ורק בתקופת ההפקדה של התב"ע.
פרטי מגיש ההתנגדות

 

פרטי ההתנגדות

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאורטל רענן בטלפון 02-9977234 או בפנייה מקוונת >>