ליצירת קשר עם רכזת חופש המידע:

דנית יזדי | 02-9977132 | danit1@binyamin.org.il