קצין ביקור סדיר

 

בעלי תפקידים
שם ומשפחה תפקיד טלפון  טלפון נייד דואר אלקטרוני
ליאור בן הראש ראש צוות קב"סית 02-9977232 052-5666227 liorB@binyamin.org.il
שירה ירחי קב"סית  02-9977230 052-7906390 ShiraY@binyamin.org.il
אביטל זגמן קב"סית 02-9977230 052-5666229  avital@binyamin.org.il
אודליה קפלן קב"סית 02-9977230 052-8118576 odelyak@binyamin.org.il
מוריה פרנסיס קב"סית 02-9977230 052-7906357 fransis@binyamin.org.il

קציני הביקור הסדיר אחראים לאכיפת חוק חינוך חובה וסיוע לתלמידים מתקשים ו/או בלתי משובצים במציאת מסגרת מתאימה.
 

אוכלוסיית היעד


אוכלוסיית היעד של קצין הביקור הסדיר היא כלל התלמידים שנשרו, או תלמידים שלגביהם קיים חשש שינשרו ממערכת החינוך הפורמאלית והבלתי-פורמאלית, תוך התמקדות בגיל לימוד חובה (חוק חינוך חובה), והמשך טיפול בנוער מעל חוק לימוד חובה.


התפקיד כולל


איתור תלמידים בסכנת נשירה סמויה או גלויה ו/או תלמידים בלתי-משובצים. האיתור נעשה באמצעות מרכזי מידע שונים כגון: דיווחים של משרד החינוך, מנהל/יועץ בי"ס, משפחה או קרובים, נציגי קהילה וכד'. 
טיפול בתלמידים למניעת נשירתם, החזרתם למעגל הלימודים ולתפקוד תקין ושיבוצם במוסדות חינוך מתאימים. הקב"ס מפעיל תכניות התערבות שונות לטיפוח וגישור על פערים לימודיים-חברתיים, ביסוס ההישגים הלימודיים ומציאת פתרונות אישיים לכל תלמיד. בין התכניות:
מועדוניות משפחתיות – פועלות במשך שש שעות ביום חמישה ימים בשבוע במשך כל השנה. בחודש יולי המועדונית פועלת במתכונת קייטנה. מועדוניות בית ספריות – פועלות שעתיים ביום חמישה ימים בשבוע. הפעילות מתקיימת בתוך בית בתי הספר. חונכות אישית – שעות פרטניות הניתנות לתלמידים בתוך בנימין ומחוצה לו, לפי הצורך. מרכזי למידה – מיועדים לתלמידי כתות ט-י בישיבות בתוך בנימין כהכנה לבגרות.
באחריות הקבסי"ם לטפל בנושאים כמו חינוך ביתי, הליך לקבלת פטור מחוק לימוד חובה, ולהגיש תכנית למידה ומעקב אחר ביצוע התכנית.
כמו כן, הקמת פרויקטים או מסגרות למימוש 10 שנות לימוד או בגרות.

כל הפעלת התכניות ייעשו תחת ניהולו ופיקוחו של הקב"ס. 

לטפסים לשימושך לחץ כאן