קצין ביקור סדיר

 

בעלי תפקידים
שם ומשפחה תפקיד טלפון  טלפון נייד דואר אלקטרוני ישובים
ליאור בן הראש מנהלת מחלקת קב"ס 02-9977232 052-5666227 liorB@binyamin.org.il רימונים, מצפה חגית וגבעון
שירה ירחי קב"סית  02-9977230 052-7906390 ShiraY@binyamin.org.il נעלה, נילי, כפר האורנים, חשמונאים, נחליאל, מבוא חורון וחרשה
אביטל זגמן קב"סית 02-9977230 052-5666229  avital@binyamin.org.il אדם, כוכב יעקב, ענתות,מצפה יריחו ובית חורון
אודליה קפלן קב"סית 02-9977230 052-8118576 odelyak@binyamin.org.il כפר אדומים, אלון, מצפה דני, נווה ארז, מכמש, עלי, כוכב השחר ונופי פרת
מוריה פרנסיס קב"סית 02-9977230 052-7906357 fransis@binyamin.org.il תל ציון בנות, עפרה וגני מודיעין
הדס ביק קב"סית 02-9977230 ‎052-6448306‏ hadasb@binyamin.org.il נריה, דולב, טלמון, נווה צוף, עטרת, פסגות ומגרון
ולריה בצלאל קב"סית 02-9977230 ‎054-5219845‏ valeriab@binyamin.org.il שילה, שבות רחל, קידה, גבעת הראל, מעלה לבונה, אחיה, עדי עד, אש קודש ומתתיהו
יצחק גור קב"ס 02-9977230 050-4116133 izikg@binyamin.org.il תל ציון בנים
           

 

קציני הביקור הסדיר אחראים לאכיפת חוק חינוך חובה וסיוע לתלמידים מתקשים ו/או בלתי משובצים במציאת מסגרת מתאימה.
 

אוכלוסיית היעד


אוכלוסיית היעד של קצין הביקור הסדיר היא כלל התלמידים שנשרו, או תלמידים שלגביהם קיים חשש שינשרו ממערכת החינוך הפורמאלית והבלתי-פורמאלית, תוך התמקדות בגיל לימוד חובה (חוק חינוך חובה), והמשך טיפול בנוער מעל חוק לימוד חובה.


התפקיד כולל


איתור תלמידים בסכנת נשירה סמויה או גלויה ו/או תלמידים בלתי-משובצים. האיתור נעשה באמצעות מרכזי מידע שונים כגון: דיווחים של משרד החינוך, מנהל/יועץ בי"ס, משפחה או קרובים, נציגי קהילה וכד'. 
טיפול בתלמידים למניעת נשירתם, החזרתם למעגל הלימודים ולתפקוד תקין ושיבוצם במוסדות חינוך מתאימים. הקב"ס מפעיל תכניות התערבות שונות לטיפוח וגישור על פערים לימודיים-חברתיים, ביסוס ההישגים הלימודיים ומציאת פתרונות אישיים לכל תלמיד. בין התכניות:
מועדוניות משפחתיות – פועלות במשך שש שעות ביום חמישה ימים בשבוע במשך כל השנה. בחודש יולי המועדונית פועלת במתכונת קייטנה. מועדוניות בית ספריות – פועלות שעתיים ביום חמישה ימים בשבוע. הפעילות מתקיימת בתוך בית בתי הספר. חונכות אישית – שעות פרטניות הניתנות לתלמידים בתוך בנימין ומחוצה לו, לפי הצורך. מרכזי למידה – מיועדים לתלמידי כתות ט-י בישיבות בתוך בנימין כהכנה לבגרות.
באחריות הקבסי"ם לטפל בנושאים כמו חינוך ביתי, הליך לקבלת פטור מחוק לימוד חובה, ולהגיש תכנית למידה ומעקב אחר ביצוע התכנית.
כמו כן, הקמת פרויקטים או מסגרות למימוש 10 שנות לימוד או בגרות.

כל הפעלת התכניות ייעשו תחת ניהולו ופיקוחו של הקב"ס. 

טופס פניה לקצין ביקור סדיר – פניית יועץ בית הספר

טופס פניה לקצין ביקור סדיר – פניית הורה

לטפסים לשימושך לחץ כאן