מועצת בנימין בתלונה על שופטי בג״ץ: ״חיוב ההוצאות – מסר פוליטי״

המועצה טוענת כי חיוב ההוצאות נגדה היה לא ענייני ובניגוד לדין. "יחס מזלזל המבוסס על זהות המשיבים. על הנציב לפתוח בבדיקה מעמיקה"


צילום: דוברות בנימין

המועצה האזורית בנימין הגישה תלונה לנציב תלונות הציבור על שופטים נגד הנשיאה אסתר חיות וחבריה להרכב על שבפסק הדין בו פסלו את חוק ההסדרה חייבו את המועצה ב-30,000 ₪ בלי כל נימוק למרות שהעתירה לא היתה נגד המועצה אלא נגד המחוקק.

התלונה הועברה לנציב התלונות השופט בדימוס אורי שוהם, כאשר במכתב התלונה ציין סגן ראש המועצה רפול אנגל כי מדובר בפסק הוצאות חריג מאד משום שהמועצה רק צורפה כמשיבה לעתירה והעתירה לא באה נגדה. המדינה עצמה נקנסה בסכום זהה לסכום בו נקנסה המועצה.

אנגל כתב כי מלבד עצם פסק הדין, הפסיקה בעניין ההוצאות "מביעה יחס מזלזל כלפי המתלוננת (מועצת בנימין), ואף מביעה תמיהות רבות ש"הריח" העולה מהם מבוסס על זהות המשיבים ועל הניסיון 'ללמד אותם לקח' על כל המשתמע מכך. לפיכך, יתבקש כבוד הנציב לעשות בסמכותו לפתוח בבדיקה מעמיקה בנדון."

עוד טוענת מועצת בנימין כי בניגוד לכללי הדין, על השופטים היה לנמק מדוע הוטלו ההוצאות אך סירבו לעשות כן. 

מבדיקה שערכה המועצה עולה כי מעולם לא הוטלו הוצאות על משיבים שאינם משיבי הממשלה או הכנסת כשהעתירה נגעה לביטול חוק. לאחר פסק הדין המועצה אף הגישה בקשה מנומקת לביטול ההוצאות אך נענתה בתשובה שלילית לקונית. 

לסיכום כותבת המועצה כי מאחר שהמקרה אינו עולה בקנה אחד עם ההלכה הנוהגת ואף עם המציאות העובדתית לפסיקת הוצאות לעותרים או משיבים שאינם הממשלה או הכנסת, המועצה רואה בחומרה רבה את התנהלות השופטים ולדעתה יש לפתוח בבדיקה מעמיקה של הפרשה.

את מועצת בנימין בחוק ההסדרה ייצג עו"ד שמחה רוטמן שהגיש את תלונת המועצה לנציב התלונות על שופטים. 

ראש המועצה ישראל גנץ: "את המוסר הכפול של פסיקות בג"ץ אנחנו מכירים היטב על בשרנו. אין פלא שאותם שופטים שדורסים את זכויות המתיישבים ועוקרים יישובים נגד כללי הצדק הטבעי גם גוזרים קנסות חסרי תקדים נגד המתיישבים שבאים להתגונן מפני עורלת לב של ארגוני שמאל קיצוני שמוצאים מקום חם ואוהב בבית המשפט העליון. בחיוב ההוצאות בחר בג"ץ להעביר מסר פוליטי".