ראש מועצת בנימין בפנייה לתושבים: "קיימו את התפילות בחוץ - במרחב הפתוח"

בפנייה מיוחדת לתושבים, ביקש ראש המועצה להימנע מתפילות גדולות וארוכות: "לא יודע מה תחליט המדינה על בתי הכנסת – זהו זמן לאחריות שלנו"


תפילה במרחב פתוח

לאחר שהיה מהראשונים להודיע על סגירת בתי הכנסיות בגל הראשון של הקורונה, ראש המועצה האזורית בנימין ישראל גנץ פנה היום (ד') בפנייה מיוחדת לתושבי המועצה, גבאי בתי הכנסת והנהגות התושבים לקיים את תפילות יום הכיפורים בחלל הפתוח ולא במרחבים הסגורים של בתי הכנסת וחדרי תפילה זמניים. 

"בתפילות יום הכיפורים הזה אנחנו צריכים לגלות אחריות כלפי עצמנו וכלפי הקהילה וגם כלפי ריבונו של עולם שחייב אותנו לשמור על בריאותנו" פתח גנץ וציין כי "אלה שמפגינים או נוהגים בחוסר אחריות – שיהיו בריאים. נניח בצד לרגע גם את ההוראות הבלתי אחידות של המדינה. זה חשוב אבל פחות מעניין עכשיו.

אני מבקש מהגבאים ונציגי היישובים, קיימו את התפילות בחוץ – במרחב הפתוח."

ראש המועצה הדגיש את המורכבות הקשה של מזג האוויר החמים הצפוי להיות ביום הקדוש והמליץ על תפילה מקוצרת בצאת החמה: "צפוי חום כבד. הצום ארוך. כדאי להתפלל ותיקין ולקצר בקטעי התפילה ולהשאיר את המנגינות הארוכות לשנה הבאה.
חוץ מקורונה יש גם סכנת התייבשות. מי שמרגיש שקשה לו להתפלל בחוץ והחום מכביד עליו, עדיף שיתפלל בבית וישלים את הצום. הלכתית זה הכי נכון." 

בסיום המכתב, ציין גנץ את הסיוע הרב שהמועצה העניקה ליישובים עם 9 ק"מ של ציליות למניינים במרחב הפתוח והדגיש כי "הכי חשוב לזכור שיום כיפור במתכונות הזו היא הכי לכתחילה והכי הלכתי שיכול להיות. הוא לא נופל מימי כיפור אחרים והקב"ה ישמח בנו שאנחנו נשמרים להוראות שהוא ציווה בתורה – "וחי בהם".

אישית, מאז פורים אני חושב שלא התפללתי בבית כנסת. אלא בחוץ. אני שמח בזה מאד."