מגבירים את הביטחון הקהילתי

מועצת בנימין יצאה בפיילוט ביטחון חדשני, בו הותקנו 41 מצלמות ברחבי היישוב אדם במטרה לחזק את תחושת הביטחון הקהילתי וכדי למנוע תופעות פשיעה ברחבי היישוב.


תמונה מהמצלמות החדשות

המועצה באמצעות מנהלת התכנית לביטחון קהילתי ואגף הביטחון ובשיתוף פעולה עם הרשות לביטחון קהילתי במשרד לקידום וחיזוק קהילתי, תחנת משטרת בנימין ועובדי הביטחון ביישוב אדם סיימו השבוע את פרויקט התקנת המצלמות בכ-41 אתרים ברחבי היישוב.

המצלמות הותקנו במטרה לצמצם ולמנוע תופעות סיכון שונות במרחב הציבורי ביישוב, ובמטרה לחזק את תחושת הביטחון ברחבי היישוב.

מיקומן של המצלמות נבחר לאחר מיפוי מעמיק של אזורים ביישוב בהם בוצעו בעבר אירועים חוזרים של אלימות, ונדליזם השחתה ומקרי פשיעה נוספים.

המועצה בחרה ביישוב אדם להיות הראשון מבין יישובי המועצה שבו מותקנות מצלמות כפיילוט שיתרחב בהמשך. המועצה מימנה את הפרויקט בעלות של כ-850,000 ש"ח.

צילומי האתרים ישודרו 24 שעות ביממה למוקד הביטחוני של מועצת בנימין ולחמ"ל היישובי.

ראש מועצת בנימין, ישראל גנץ: "בנימין מצטיינת בחיי חברה וקהילה שלווים וטובים. באמצעות הפרויקט אנחנו מסייעים לשפר את המצב ולמגר תופעות שוליים המפריעות לחיי הקהילה והשכנות הטובה. בחרנו ביישוב אדם ואני מאמין שהמערך הטכנולוגי המתקדם יתרום ויוסיף לתחושה החברתית הטובה הקיימת גם היום ביישוב. ככל שנצליח לגייס תקציב נוסף נמשיך בכך גם ביישובים נוספים".