אגף ההנדסה יורד לשטח

כמה יחידות דיור ניתן לבנות ביישוב, מתי יתקבל היתר הבנייה ומהו ההליך להוצאת רישוי, על שאלות אלו ואחרות משיבים אנשי אגף ההנדסה בערבי הסברה ביישובים. הכל חלק מהמהלך לשיפור איכות השירות


ערב הסברה של אגף ההנדסה

נציגי אגף ההנדסה, בהם מהנדס המועצה ומנהלי מחלקות באגף, החלו בסבב ערבי הסברה ביישובים בנושא בנייה ופיתוח, במטרה להנגיש את המידע לציבור, לסייע לתושבים בסוגיות שונות, להקשיב, להשמיע ולענות על כל השאלות שעולות לתושבים, פנים אל פנים.

בערבי ההסברה יקבל כל יישוב סקירה ממוקדת על תוכניות עתודות הבנייה ביישוב, הסבר על תהליך הוצאת היתרי בנייה, אפשרויות הרחבה ועוד.

ערבי ההסברה הם חלק מהחידושים שנועדו לקדם את שיפור איכות השירות, מהלך שהתבצע בשנים האחרונות בכלל אגפי המועצה ובפרט באגף הנדסה.

האגף שיפר בשנים האחרונות את שירותיו בהשקת אתר הנדסי ייעודי, בקיצור משך זמן הוצאת היתר בנייה - העומד על ממוצע של כחצי שנה, בעוד משך הזמן הממוצע להוצאת היתר בנייה ברחבי הארץ עומד על שנה ושמונה חודשים, בפרסום חוברות הסבר על הליך הרישוי ועוד.

מהנדס המועצה בן סומך אמר: "מפגשי ההסברה ביישובים נועדו ליצור קשר אישי בין התושב לבין אגף ההנדסה. אגף ההנדסה רואה חשיבות רבה בהנגשת המידע לתושב ובהסברת חוקי התכנון והבנייה המחויבים על פי חוק לתושבי המועצה".
ראש המועצה ישראל גנץ הוסיף: "שיפור השירות והשיח בין המועצה לבין תושביה הם מהעקרונות המובילים אותנו בכל תחומי עבודת המועצה. נמשיך במלוא המרץ לשפר, להיות עם הפנים לתושב ולהרחיב ולבנות את חבל בנימין".

מתוך גיליון ארץ בנימין תמוז תשפ"א יוני 2021