מענק של 5.4 מיליון ש"ח ממפעל הפיס לקידום תכניות חברתיות

המועצה האזורית בנימין קיבלה את המענק ממפעל הפיס לקידום תכניות חברתיות ביישובים. ראש המועצה ישראל גנץ: "תודה למפעל הפיס על השותפות בקידום פעולות חשובות לרווחת תושבי בנימין".


פעילות חברתית

מועצת בנימין זכתה לאחרונה במענק של מפעל הפיס על סך כחמישה וחצי מליון שקלים, לקידום תכניות בתחום החברה, הרווחה, החינוך, התרבות והקהילה שתקדם המועצה ביישובים.

המענק הכספי ניתן ממפעל הפיס במסגרת תכנית "פיס מושלם פלוס" לשנת 2021 זאת במסגרת פעולות מפעל הפיס לשותפות עם משימות חברתיות בקהילה.

מועצת בנימין תקדם תכניות בתחום החינוך הבלתי פורמלי, בהן העצמה חינוכית לבני נוער וצעירים, וכן בקידום תכניות רווחה שמוביל האגף לשירותים חברתיים במועצה כמו תכנית 'יתד' לצעירים, פיתוח סדנאות במרכזים לנוער בסיכון, הפעלת מועדוני רווחה וכן פיתוח החוסן הכלכלי לתושבים.

בתחום החינוך יוקמו מרכזי למידה לצמצום פערי הלימוד, תופעל תכנית למניעת נשירת תלמידים מבתי הספר ויחולקו מלגות להשתתפות תלמידים במסע לפולין. זאת לצד משימות נוספות בקהילה בהן תכנית 360 שנותנת מענה מקצועי רחב במעונות היום, בתחום הגיל הרך ולשכבות נוספות באוכלוסיה.

ראש המועצה ישראל גנץ ביקש להודות למפעל הפיס:  "מענק מפעל הפיס מסייע בידינו לתת שירות מיטבי ומגוון לתושבים במספר תחומים. אני שמח שמפעל הפיס בחר בנו לקידום המשימות החשובות הללו ומודה מאד על כך. עם ההון האנושי האיכותי של עובדי המועצה נמשיך לפתח את תחומי החברה בבנימין".

מועצה אזורית בנימין היא המועצה הגדולה בישראל ובה 47 יישובים וכ-80,000 תושבים.