אושר תקציב מועצת בנימין לשנת 2022

מליאת מועצת בנימין אישרה את תקציב המועצה שיעמוד על כ-700 מליון ₪. ראש המועצה ישראל גנץ: "דגשים לתחומי החינוך, התרבות והחברה"


אישור התקציב

חברי מליאת המועצה האזורית בנימין אישרו (רביעי) ברוב גדול את תקציב המועצה לשנת הכספים 2022. התקציב יעמוד על 707,000,000 ש"ח.

היקף תקציב המועצה הוא במקום ה-19 מבין כל הרשויות המקומיות בישראל.

מדובר בתוספת תקציבית של עשרות מליוני ₪ ביחס לשנה שעברה. ראש המועצה ישראל גנץ אמר כי מדובר בבשורה של ממש לתושבי בנימין. "בתקציב הנוכחי ייעדנו תוספות והשקעות משמעותיות לקידום החינוך, לתוספת תרבות וארועים, ולצרכי השירותים החברתיים". גנץ הוסיף כי "התקציב שאישרנו גובש באחריות תקציבית רבה. עשינו זאת תוך שמירה על איזון תקציבי ובלי לאכול את חסכונות העבר".

ראש המועצה הודה ל-50 חברי המליאה נציגי יישובי בנימין שתורמים לדבריו במשך השנה למען תושבי בנימין ולפיתוח ההתיישבות ושותפים בקידומה של המועצה. הוא הודה גם לעובדי המועצה האזורית על קידום הפעולות בשגרה.

גזבר המועצה ישראל מלאכי אמר כי "מלאכת התקציב נעשתה כשלנגד עיננו האתגרים הרחבים עמם מתמודדת ההתיישבות ורווחת תושבי בנימין, במים הסוערים במדינת ישראל. תקציב כזה יזניק בע"ה את בנימין קדימה".  

מועצת בנימין היא המועצה הגדולה ביותר בישראל ומונה 75,0000 תושבים ב-47 יישובים.